Реклама

.

КНС төлөөчүлөр, импорттоочулар жана экспорттоочулар салык отчетун квалификациялык ЭКТны колдонуу менен электрондук документ түрүндө берүүгө өтүшөт

02.07.2019

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык кызматы маалымдайт, кошумча нарк салыгынын төлөөчүлөр катары катталган, ошондой эле товарларды импорттоону жана/же экспорттоону жүзөгө ашырган уюмдар жана жеке ишкерлер үстүбүздөгү жылдын июль айынан тартып салык мезгили үчүн салык отчеттуулугун квалификациялык электрондук кол тамганы колдонуу менен электрондук документ түрүндө берүүгө өтүшөт.

Ушуга байланыштуу, аталган салык төлөөчүлөр электрондук салык отчетторун салык мыйзамдарында белгиленген тартипте жана мөөнөттө тапшырууга милдеттүү.

Алсак, ар ай сайын берилүүчү салык отчеттору 2019-жылдын август айынан тартып электрондук документ түрүндө берилет, ал эми квартал сайын берилүүчү салык отчеттору 3-кварталдын жыйынтыгы менен – үстүбүздөгү жылдын октябрь айында берилет.

Ушул мезгилден тартып электрондук түрдө салык отчетторун берүүгө милдеттендирилген салык төлөөчүлөрдү электрондук санариптик кол тамгасын керектүү программалар менен өз алдынча же өздөрүнүн ыйгарым укуктуу өкүлдөрү аркылуу күн мурдатан сатып алууга чакырабыз. Бул үчүн электрондук башкаруу чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдан аккредитациядан өткөн Адистештирилген операторлорго кайрылуу зарыл.

Кеңири маалыматты 1240 номурунан, www.sti.gov.kg сайтынан же аймактык салык органдарынан алууга болот.

Квалификациялык электрондук кол тамганы алуу үчүн адистештирилген операторлордун даректери жана телефондору

Квалификациялык электрондук кол тамганы алуу үчүн документтердин тизмеси

 
 


МСКнын басма-сөз кызматы

Все новости