Реклама

.

Декларациялоо чөйрөсүндөгү мыйзам жакшыртылат

17.12.2018

КР Президенти С.Ш. Жээнбековдун тапшырмасын аткаруу максатында декларациялоо чөйрөсүндө мыйзамдарды жакшыртуу боюнча жумушчу топ түзүлүп, ага кызыкдар болгон министрликтер жана ведомстволордун эксперттери жана Кыргыз Республикасынын Коопсуздук кеңешинин секретариатынын инспекторлору киришти. Бул тууралуу бүгүн, 2018-жылдын 17-декабрында өткөн пресс-конференцияда билдирилди. Анда Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык кызматынын өкүлдөрү мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын декларацияларын иштеп чыгуу жана талдоо боюнча иштердин жүрүшү жөнүндө айтып беришти.

Жумушту топ тарабынан Кыргыз Республикасынын “Кирешелерди декларациялоо чөйрөсүндө Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” Мыйзамынын долбоору иштелип чыккандыгын белгиленди.

Атап айтканда, мыйзам долбоору декларациялары текшерилүүгө тийиш болгондор үчүн “жакын туугандар” түшүнүгүн киргизет жана 2ден 7ге чейин БСДны толугу менен текшерүү үчүн негиздердин тизмесин кеңейтет.

Мыйзам долбооруна ылайык, салык кызматы тарабынан декларацияны милдеттүү түрдө толугу менен текшерүүгө төмөндөгүлөр негиз болуп эсептелет:

- эгер декларация жооптуу же өзгөчө жооптуу абалдагы кызмат адамы, Кыргыз Республикасынын Президенти тарабынан тизмеси бекитилген коррупциялык тобокелдиктердин деңгээли жогору кызматты ээлеген декларацилоо субъекти тарабынан берилсе;

- логикалык же арифметикалык контролдун жыйынтыгында декларанттын декларациясындагы маалыматтарда дал келбестик аныкталса;

- жеке жана юридикалык жактардан, массалык маалымат каражаттары жана башка булактардан декларанттын декларациясынын маалымдарегинде чындыкка жатпаган маалыматтардын чагылдырылышы мүмкүн экендиги жөнүндө маалымат келип түшсө;

- ММКда (анын ичинде Интернеттеги социалдык тармактардын сайттарында) декларант жана/же анынжакын тууганы тарабынан наркы Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген эсептик көрсөткүчтүн көлөмүнөн 20000 эсе ашкан кыймылдуу жана кыймылсыз мүлк сатып алынуусу жөнүндө маалыматтар жарыяланса;

- декларант жана/же анын жакын тууганы тарабынан кыймылдуу жана кыймылсыз мүлк сатып алуу, баалуу кагаздар, акциялар (уюмдардын уставдык капиталдарында катышуу үлүштөрү, пайлары) боюнча жалпы суммасы отчеттук мезгилден мурдагы акыркы үч жыл үчун декларанттын жалпы кирешесинен ашкан келишимдердин түзүлгөндүгү жөнүндө фактылар аныкталса;

- декларанттын жана/же анын жакын туугандарынын банктагы эсептеринде декларанттын эмгек акысын эске албаганда, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген эсептик көрсөткүчтүн көлөмүнөн 20000 эсе ашкан накталай эмес акча каражаттары бар экендиги жөнүндө маалыматтар алынса же аныкталса;

- декларанттын декларациясында банктагы эсептеринде декларанттын эмгек акысын эске албаганда, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген эсептик көрсөткүчтүн көлөмүнөн 20000 эсе ашкан накталай эмес акча каражаттары бар экендиги жөнүндө декларацияланса же маалыматтар алынса же аныкталса.

Мыйзам долбоору менен банктык, салыктык, бажы сырларын түзгөн маалыматтарды ачуу тууралуу милдеттенмени кабыл алуу жолу менен сот, көзөмөлдөө жана укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин  жана алардын үй-бүлө мүчөлөрүнүн кирешелери жана чыгымдары тууралуу декларациясын текшерүү механизмин киргизүү, көрсөтүлгөн мамлекеттик органдардын жана алардын үй-бүлө мүчөлөрүнүн бирөөнүн мүлкүн жеке максаттарда пайдалануусу мындай мүлктү пайдаланууга берген адамдын декларациясындагы бул мүлктү анын сатып алуусунун мыйзамдуулугун аныктоо максатында, текшерүү үчүн негиз болуп саналаарын мыйзам менен бекемдөө каралган.

Мыйзам долбоору КР Өкмөтүнүн Аппаратына макулдашуудан өтүү үчүн жиберилген.

Декларациялоо жөнүндө Мыйзамына киргизилген оңдоолор коомчулукка жана жарандарга атка минерлердин мыйзамсыз мүлктөрүн аныктоого активдүү катышуусуна мүмкүндүк берет деп үмүттөнөбүз. Бул болсо кылмыш процессинин алкагындагы териштирүүнүн предмети болот.

Атка минерлерди декларациялоодогу кырдаал өлкөдөгү маанилүү темалардан бойдон калууда. Коррупциялык иш-чаралардын алдын алуу жана аларга бөгөт коюу үчүн мамлекетти атка минерлердин декларациясын текшерүү системасы дүйнөдө активдүү жана натыйжалуу колдонулууда.

КР Президенти С.Ш. Жээнбеков коррупция менен күрөшүү маселесин жеке контролго алууда. Бул саясаттын алкагында Кылмыш кодекси кабыл алынган, ал 2019-жылдын 1-январыфнан тартып күчүнө кирет. Анда декларациясында туура эмес маалымат берүү менен салык төлөөдөн баш тарткандыгы үчүн, мыйзамсыз байыган, кылмыштуу кирешелерин мыйзамдаштыргандыгы үчүн кызмачылардын кылмыш жоопкерчилиги каралган.

МСКнын басма сөз кызматы

Все новости