Бөлүмүндө тез издөө
Отчеттун
формасы
Аталышы         Отчетту
толтуруу тартиби


Чакан ишкердик субъекттин роялти боюнча отчету (FORM STI-138)

Орто ишкердик субъекттин роялти боюнча отчету (FORM STI-139)

Роялти (Чакан, Орто ишкердик субьекттен тышкары) бюнча отчет (FORM STI-140)

Пайдалуу казындылардын кендерин геологиялык изилдөө жана иштетүү боюнча бонусту эсептөө (FORM STI-142)