Фамилиясы, аты

 

Ээлеген орду

Контакты

Жарандарды кабыл алуу убактысы

Жетекчилик

 

Абдалиев Кабыл Кушбакович

Тёрага

61-28-86

Бейшемби,         15:00-17:00

 Карагул  уулу  Жакып

Статс-катсы

61-01-09

Дщйшёмбщ,

15:00-17:00

Карагулова  Айдай Нурдиновна

Тёраганын орун басары

61-11-06

Шейшемби,

15:00-17:00

Асылкулов  Искендер Эсенгельдиевич

Тёраганын орун басары

61-51-68

Жума,

15:00-17:00

Мамытов Замирбек  Качкынович

Тёраганын орун басары

61-46-14

Шаршемби,

 15:00-17:00

Шатемиров Кубаныч

Таалайбекович

Тёраганын орун басары

         61-03-58

       Кщн сайын,

15:00-17:00

Турганбаев Жылдызбек Абдыкадырович

Тёраганын кенешчиси

61-51-64

 

Мамасалиев Талантбек Таирбекович

Тёраганын жардамчысы

61-19-94

 

Катчылар

 

Иманбекова Асель Муратовна

жетекчинин катчысы

61-28-86

 

Сабыркулова Алина Улабековна

жетекчинин катчысы

61-01-09

 

Камчыбек кызы Медина

жетекчинин катчысы

61-46-14

61-51-68

 

 

 

Кубанычбекова Алина

Кубанычбековна

жетекчинин катчысы

61-03-58

 

Уюштуруу иштери жана контролдоо башкармалыгы

 

Каримова Батма Султановна

Башкармалыктын

начальниги

61-17-97

 

Уюштуруу иштери жана контролдоо бёлщмщ

 

Абдраимова Бурма Дубашевна

Бёлщмдщн начальниги

61-46-59

 

Юнусалиева Гульнара Заирбековна

Башкы инспектор

61-46-11

 

Шеримбекова Гульбар Сагыналиевна

Бащкы инспектор

61-19-77

 

Дамир кызы Жанна

Башкы инспектор

61-46-11

 

Нурлан уулу Бексултан

Убактылуу башкы инспектор

61-31-90

 

Алмазбекова Сезим Алмазбековна

Улук инспектор

61-31-90

 

Джаналиева Элеонора Салыковна

инспектор

61-31-90

 

Иш кагаздары менен камсыздоо жана контролдоо бёлщмщ

 

Маматбекова Акинай Дженишбековна

Бёлщмдщн

начальниги

61-28-68

 

Мамырбекова Атыргуль Дженкуловна

Башкы адис

61-28-68

 

Мундузбаева Айнур Садышовна

Жетектёёчщ адис

61-46-55

 

 

Адис

     61-46-55

    61-01-17 (факс)

 

Укуктук колдоо бёлщмщ

 

Кульчороев Туратбек Кульчороевич

Бёлщмдщн начальниги

61-08-84

 

Медерова Асель Аликовна

Башкы инспектор

61-09-46

 

Ли Андрей Георгиевич

 Убактылуу башкы инспектор

61-09-46

 

Жумабекова Гулмайрам Чокоевна

Улук инспектор

61-09-46

 

Журсунбеков Саламат Журсунбекович

Улук инспектор

61-09-46

 

Боронбаев Айбек Сатарович

Улук инспектор

61-09-46

 

Скатдаев Артем Олегович

Улук инспектор

61-09-46

 

Персоналды башкаруу бёлщмщ

 

Темиралиев Нурлан Садырович

Бёлщмдщн начальниги

61-46-10

 

Родионова Ирина Александровна

Башкы адис

61-02-76

 

Бейшенбиева Кулбара Бектеновна

Башкы адис

61-28-91,

61-51-67

 

Дооталиева Эльмира Чокуевна

Башкы адис

61-16-31

 

Таджиева Нуржамал Мукашевна

Башкы адис

61-46-52

 

Джаманкулова Венера Жунушалиевна

Башкы адис

61-28-91,

61-51-67

 

Назаралиева Бэлла Владимировна

Жетектёёчщ адис

61-16-31

 

Абазкулова Нуржамал Абдысаматовна

Жетектёёчщ адис

61-14-85

 

Исмаилова Зарина

Адис

61-14-85

 

 

Финансы бёлщмщ

 

Садыбакунова Рахат Тапшырмаевна

Бёлщмдщн начальниги

61-01-81

 

Аманова Саламат Кочконбаевна

Башкы адис

61-19-97

 

Оскомбаева Жаныл Чанчаровна

Убактылуу башкы адис

61-46-53

 

Аширбекова Жибек Абдыбековна

Башкы адис                                       

        61-08-83

 

Кадыралиева Гульзина Калмурзаевна

Башкы адис

61-46-24

 

 

Курмашева Тамара Георгиевна

Жетектёёчщ адис

61-28-87

 

 

Жетектёёчщ адис

61-28-87

 

 

Сатып алуулар жана чарбалык камсыздоо боюнча сектору

 

Дуйшеев Арзыкул Беренбаевич

Сектор башчысы

61-08-86

 

Ашыров Джамбылбек Кадыркулович

Башкы адис

61-18-12 (факс)

 

Абдиева Чынара

Болотовна

Жетектёёчщ адис

61-46-57

 

Ахматалиев Афтандил Тологонович

Инженер (комендант)

61-18-41

 

Кудайбергенов Улан

Инженер

61-46-57

 

Персоналды окутуу бёлщмщ

 

Туменбаева Эльмира Сагыналиевна

Сектор башчысы

51-26-23

 

Кемпирбаева Чолпон Суюнбековна

Башкы адис

51-26-22

 

Эркебаев Молдобазар Жаныбаевич

Башкы адис

(032-22)

5-56-17

 

 

Методология башкармалыгы

 

Умтулов Нурлан Джумалиевич

Башкармалыктын начальниги

61-18-10

 

 

 

Салыктарды методологиялоо бёлщмщ

 

Надырбеков Рысбек Асанбекович

Бёлщмдщн начальниги

61-02-90

 

Турусбекова Гульнура Чычканбаевна

Башкы  инспектор

61-46-13

 

Есембаев Марат Сагымбаевич

Башкы  инспектор

61-46-13

 

Качкынбаева Толкун Токоновна

Улук инспектор

61-02-90

 

Салык салуу боюнча ЧУА экспертиза жщргщзщщ бёлщмщ

 

 

Бёлщмдщн начальниги

61-28-71

 

Бектурганова Зарема Кубанбековна

Башкы инспектор

61-28-71

 

Акынбекова

 Жылдыз Долосовна

Башкы  инспектор

61-28-71

 

Султаналиева  Айнура Эркимбековна

Башкы  инспектор

61-28-71

 

Жумабек кызы Динара

Улук инспектор

61-28-71

 

     Салык тёлёёчщлёр менен иштёё бёлщмщ

Камбаров Урматбек Муратбекович

Бёлщмдщн начальниги

     61-28-71

 

 

Исабаева Суйун

Башкы инспектор

61-28-71

 

Айтматов Алмазбек Салибекович

Улук инспектор

61-28-71

 

Таласбаева Жумакан Абдыраевна

Инспектор

61-28-71

 

Кыйыр салыктарды контролдоо башкармалыгы

 

Осмонов Нургазы Бабакулович

Башкармалыктын начальниги

61-05-09

 

 

 

Кыйыр салыктар бёлщмщ

 

Джумабеков Нурлан Кадыржанович

Бёлщмдщн начальниги

61-15-60

 

Алымкулов Эркинбек

Максумжанович

Башкы инспектор

61-15-60

 

Акматов Бакыт Аманбекович

Улук инспектор

61-17-94

 

Кадырова Адеми Дамировна

Улук  инспектор

61-15-60

 

Атамбекова Айпери Шайбековна

Улук  инспектор

61-17-94

 

ЕАЭБ менен ёз ара аракеттешщщ бёлщмщ

 

Казатова Фатима Бектургановна

Бёлщмдщн начальниги

61-03-06

 

Бегалиева Айнура Каниметовна

Башкы инспектор

61-19-17

 

Айнедин Талайбек

Башкы инспектор

61-03-06

 

Мамбетова Айгуль Анаркуловна

Улук инспектор

61-19-17

 

Салиева Милена Ахмадовна

Инспектор

61-03-06

 

 

 

Маалымат берщщ бёлщмщ

 (Маалымат борбору)

 

 

Султанов Арстаналы Камбаралиевич

Бёлщмдщн начальниги

51-45-63,

51-45-62, 1240

 

Майлибашева Чинара Бектурсуновна

Башкы инспектор

51-45-62, 1240

 

Кубатбек кызы Гулзада

Башкы инспектор

51-45-62, 1240

 

Мусабаева Венера Бейшеновна

Улук инспектор

51-45-62, 1240

 

Арабаев Болотбек Биймурзаевич

Инспектор

51-45-62, 1240

 

 

 

 

Инспектор

51-45-62,1240

 

Эл аралык кызматташуу сектору

 

Бегалиева Гульнара Сапаровна

Сектор башчысы

61-28-70

 

Ниязова Гульсаана Мэльсовна

Убактылуу улук инспектор

61-28-70

 

Амантурова Айжаркын Амантуровна

Убактылуу     инспектор

61-18-41

 

Текшерщщлёр башкармалыгы

 

Абдувапов Алтынбек Каныбекович

Башкармалыктын начальниги

61-28-78

 

 

 

Текшерщщлёрдщ пландоо бёлщмщ

 

Тыналиев Канатбек Казакбаевич

Бёлщмдщн начальниги

61-51-65

 

Сатаров Туратбек Алышбаевич

Башкы инспектор

61-04-26

 

Табалдиева Айнагуль Жумадиловна

Улук инспектор

61-04-26

 

Саралинов Марат Назарбекович

Улук инспектор

61-04-26

 

Алыбаев Мисир Алыбаевич

Инспектор

61-04-26

 

Кадралиев Аскар Айдарович

Инспектор

61-04-26

 

Рашева Алтынай Джамильевна

Инспектор

61-08-13

 

Салыктык контролду методологиялоо бёлщмщ

 

Султанкулов Рустамбек Уманбекович

Бёлщмдщн начальниги

61-51-65

 

 

Башкы инспектор

61-04-26

 

Айтмырзаев Замирбек Орозбаевич

Башкы инспектор

61-04-26

 

Сыдыков Кылычбек Бакасович

Башкы инспектор

61-04-26

 

Медеров Тажибай

Улук инспектор

61-04-26

 

Абшекиров Нурбек Баркалбасович

Улук инспектор

61-04-26

 

Калмаматов Калдарбек Маматалиевич

Инспектор

61-04-26

 

Тобокелдиктерди талдоо бёлщмщ

Мониев Ильяз Термезович

Бёлщмдщн начальниги

61-51-65

 

Имангазиев Нурлан Аскербекович

Башкы инспектор

61-04-26

 

Закирова Малудохан Тажимурзаевна

Улук инспектор

61-04-26

 

Сыдыкова Назгуль Джаныбековна

Улук инспектор

61-08-13

 

Конурбаев Бенгст Качаганович

Инспектор

61-04-26

 

Мамадалиев Расулжан Махмуджанович

Инспектор

61-04-26

 

 

 

Декларациялоо, салыктар жана тёлёмдёр башкармалыгы

 

Мамыров Акылбек Зарлыкович

Башкармалыктын начальниги

51-31-54

 

 

Декларациялоо бёлщмщ

 

Сатынбеков Назбек Сатарбекович

Бёлщмдщн начальниги

51-01-17

 

Аширов Эмиль Мыктыбекович

Башкы инспектор

51-31-56

 

Аманкулов Бакыт Токтогазиевич

Башкы инспектор

51-31-56

 

Каптагаева Бумира Касымалиевна

Улук инспектор

51-31-49

 

Батыржанов Токтобек Амангелдиевич

Улук инспектор

51-31-56

 

Талантова Нагима Талантовна

Улук инспектор

51-31-56

 

Кубанычбекова Асель Топчубековна

Инспектор

51-31-49

 

Чернышева Людмила Юрьевна

Инспектор

51-31-49

 

 

Салыктык эмес тёлёмдёр жана жергиликтщщ салыктар бёлщмщ

 

Мойдунов Анарбай Мойдунович

Бёлщмдщн начальниги

51-28-42

 

Бейшекеева Залина Турсунбековна

Башкы инспектор

51-31-73

 

Молдобаев Озорбек Курманбекович

Башкы инспектор

51-31-73

 

Пазылов Азамат Кадыралиевич

Убактылуу улук инспектор

51-31-73

 

 

Салыктарды чегерщщнщ жана кайра кайтарууну контролдоо бёлщмщ

 

Ибраимова Венера Джумадиловна

Бёлщмдщн начальниги

61-03-57

 

Кылычбеков Тариэл Кылычбекович

Башкы инспектор

61-13-99

 

Сыргабаев Медер Маратович

 

Улук инспектор

61-13-99

 

Өмүрбек кызы Кундуз

Инспектор

61-13-99

 

Озубеков Асылбек Мунарбаевич

Убактылуу инспектор

61-13-99

 

 

 

Ички аудит башкармалыгы

 

Матазимов Улугбек Тухтаназарович

Башкармалыктын начальниги

56-65-04

 

Ички аудит бёлщмщ

 

Ажыбаев Майрамбек Рысмендиевич

Бёлщм башчы

56-65-23

 

Жээнбеков Алмасбек Такинович

Башкы инспектор

56-65-16

 

Надиров Айтбай Эргешович

Башкы инспектор

56-65-16

 

Шаршенкулов Нурлан Мухтарович

Башкы инспектор

56-65-16

 

Мукашев Кубанычбек Мукашевич

Башкы инспектор

56-65-16

 

Темирбаев Кубанычбек Курванбекович

Башкы инспектор

56-65-16

 

Шаболотов Кудаш Тажимаматович

Улук инспектор

56-65-16

 

Нурматов Жузупбек Шоконович

Улук инспектор

56-65-16

 

Коррупцияны алдын алуу бёлщмщ

 

Асаке уулу Жыргалбек

Бёлщмдщн начальниги

61-28-80

 

Асылбаева Гулайым Баймолдаевна

Башкы инспектор

61-31-89

 

Шонкоев Турарбек

Башкы инспектор

61-31-89

 

Келдибек уулу Эрланбек

Улук инспектор

61-31-89

 

Токтоболотов Бакытбек Иманович

Инспектор

61-28-80

 

 

Кирешелер боюнча башкармалыгы

 

Алымбеков Искендер Мелисович

 Башкармалыктын начальниги

61-08-82

 

 

 

Ыкчам талдоо жана болжолдоо бёлщмщ

 

Мусаев Улан Абдулдаевич

Бёлщмдщн начальниги

61-08-82

 

Абдиева Элиза Дубанбековна

Башкы инспектор

61-51-69

 

Эргешов Расул Абдираимович

Убактылуу башкы инспектор

61-51-69

 

Мураталиева Эльмира Самидиновна

Улук инспектор

61-51-69

 

Адамкулова Айжамал Асанбековна

Улук инспектор

61-29-03

 

Сыдыкова Жылдызгуль Эсеналиевна

Улук инспектор

61-46-16

 

Сапарбаев Болотбек Сапарбаевич

Инспектор

61-29-03

 

Эсепке алуу жана салыктык статистика бёлщмщ

 

Ибраимова Айзада Курманбековна

Бёлщмдщн начальниги

61-51-66

 

 Солтобаев Тимур Ахметович

Башкы инспектор

61-07-62

 

Мендекеева Сабира Абдыманановна

Улук инспектор

        61-28-90

 

Рысбекова Жибек

Улук инспектор

        61-07-62

 

Асанова Эльмира Болотбековна

Улук инспектор

        61-31-92

 

Атайын салык режимдерин жана камсыздандыруу тёгщмдёрщн контролдоо башкармалыгы

 

Жамакеев Муратбек Жумакадырович

Башкармалыктын начальниги

        61-24-10

 

 

 

Атайын салык режимдерин жана камсыздандыруу тёгщмдёрщн контролдоо башкармалыгы 

 

Эшенкулов Женишбек Жусупбекович

Бёлщмдщн начальниги

61-03-59

 

Хусеинов Махмут Хусеинович

Башкы инспектор

61-07-67

 

Рахманов Мирлан Абдыбаитович

Башкы инспектор

61-07-67

 

Соронбаев Рахат Абасбекович

Башкы инспектор

61-07-67

 

Муратбеков Чынгыз Муратбекович

Башкы инспектор

61-46-15

 

Туташев Бектур Тургунович

Улук инспектор

61-17-46

 

Заитов Шайбек Дуйшобаевич

Улук инспектор

61-06-57

 

Раев Мурат Капарбекович

Улук инспектор

61-06-57

 

Аскарбек уулу Бексултан

Убактылуу улук инспектор

61-06-57

 

Мусуралиев Чынгыз Амангельдиевич

Инспектор

61-06-57

 

 

 

Худайкулов Улан  Камолович 

Инспектор

61-06-57

 

 

 

ККМ-онлайнды контролдоо бёлщмщ

 

Топоев Нур Бекович

Бёлщмдщн начальниги

61-46-15

 

Таштанбекова Гулжамал Акматалиевна

Башкы инспектор

61-17-46

 

Имеров Туратбек Бейшеевич

Улук инспектор

61-17-46

 

Исмаил уулу Нурбек

Инспектор

61-17-46

 

Жыргалбеков Нурсултан Жыргалбекович

Инспектор

61-17-46

 

Тёлёёчщлёрдщн даттанууларын кароо бёлщмщ

 

Дюшеев Асылбек Болотович

Бёлщмдщн начальниги

61-28-93

 

Чолумбаева Эльмира Самагановна

Башкы инспектор

61-28-73

 

Наркулов Жакшыбек Калыбаевич

Башкы инспектор

61-28-73

 

Акназаров Улан Маматибраимович

Улук инспектор

61-28-73

 

Шамшиев Абдимажит Батырбекович

Улук инспектор

61-28-93

 

Койчубаев Дамирбек Дуйшенбекович

Инспектор

61-28-93

 

 Карызды ёндщрщщнщ контролдоо бёлщмщ

 

Илипбаев Мар Турарбекович

Бёлщмдщн начальниги

61-02-59

 

Ташыбеков Аскат Ургазыевич

Башкы  инспектор

61-46-58

 

Акынбекова Мырзагуль Кенешбековна

Башкы инспектор

61-46-58

 

Кыргызбаев Азиз Кыргызбаевич

Улук инспектор

61-08-73

 

Айманбаева Бермет Сабырбековна

Улук инспектор

61-08-73

 

Муканова Айсулуу Мукановна

Улук инспектор

61-08-73

 

Кенжебаев Элдарбек Дыйканбаевич

Инспектор

61-08-73

 

 

 

Маалыматтык камсыздоо жана мамлекеттик тил бёлщмщ

 

Сазыков Эркин Орозбекович

Бёлщмдщн начальниги

61-22-95

 

Турусбекова Жылдыз Салидиновна

Жетектёёчщ адис

61-46-08

 

Бегалиев Атай Болотович

Убактылуу адис

61-46-08,

61-22-95

 

Асангазиева Рахат Эсенбековна

Адис

61-46-08

 

 

 

 

Мониторингдёё, катто жана издёё башкармалыгы

 

Камбаров Урматбек Муратбекович

Башкармалыктын начальнигинин м.а.

61-03-59

 

 

 

Мониторингдёё бёлщмщ

 

Исраилов Эдиль Асанович

Бёлщмдщн начальниги

61-19-00

 

Омурзаков Бакытбек Турдукожоевич

Башкы инспектор

61-04-25

 

Аширалиев Абды Адамкалиевич

Башкы инспектор

61-04-25

 

Кененбаева Гульнара Абдылдаевна

Улук инспектор

61-09-10

 

Мамиев Аскат Жалилович

Убактылуу инспектор

61-04-25

 

 

 

Каттону жана издёёнщ контролдоо бёлщмщ

 

Каримов Акылбек

Маликович

Бёлщмдщн начальниги

61-15-61

 

Каримова Бубусайра Адирашитовна

Улук инспектор

61-46-51

 

Сабырбеков Актилек Жолдошбекович

Убактылуу инспектор

61-46-51

 

Токтосунов Медер Абдилакимович

Инспектор

61-46-51

 

 

 

Санариптик трансформациялоо башкармалыгы

 

Шабыев Рустамбек Жусупович

башкармалыктын начальниги

61-15-72

 

 

Маалыматтарды иштеп чыгуу, программаларды жайылтуу жана коштоо бёлщмщ

 

Бердибеков Самат Бердибекович

Бёлщмдщн начальниги

61-15-72

 

 

Башкы адис

61-15-72

 

Эсеналиева Эльнура Байдылдаевна

Башкы адис

61-02-83

 

Смагулова Бурулкан Омуровна

Жетектёёчщ адис

61-15-72

 

Маширапова Гулзина Максатбековна

Жетектёёчщ адис

61-02-83

 

Рубашевская Елена Ивановна

иш кагаздары жщргщзщщчщсщ

61-46-56

(факс)

 

 

Техникалык сервис жана маалыматтык коопсуздук бёлщмщ

 

Сапаров Мирбек Тилекович

Бёлщмдщн начальниги

61-28-74

 

Шейшеналиев Асылбек Сайныкович

Башкы адис

61-28-74

 

Темиров Азамат Эмильбекович

Жетектёёчщ адис

61-28-74

 

Разуваев Сергей Викторович

Жетектёёчщ адис

61-28-74

 

Аналитикалык иштер бёлщмщ

Муканбетов Чынгыз Сабырбекович

Бёлщмдщн начальниги

61-02-83

 

Курманалиева Гульзада Касымовна

Башкы адис

61-02-83

 

Мамадалиев Бек Жумадилович

Башкы адис

61-02-83

 

 Рысбаев Темирлан Сулайманович

Жетектёёчщ адис

61-02-83

 

Абдышев Искандер Куватбекович

Адис

61-02-83

 

 

Долбоорлорду координациялоо бёлщмщ

 

 

 

Бёлщмдщн  начальниги

61-02-83

 

Шукуров Самаганбек Чубалбекович

Башкы адис

61-02-83

 

 

 

 

 

Камсыздандыруу тёгщмдёрщ башкармалыгы

Мамырбаева Чинара Асанбековна

Башкармалыктын начальниги

61-46-60 

 

 

 Камсыздандыруу тёгщмдёрщн талдоо жана болжолдоо бёлщмщ

Укуев Султан Айылчиевич

Бёлщмдщн начальниги

61-01-97

 

Осмоналиева Мээрим Азаматовна

Башкы инспектор

61-46-12

 

Эсеналы уулу Шайлообек

Инспектор

61-46-12

 

Камсыздандыруу тёгщмдёрщн эсепке алуу бёлщмщ

Шеримкулов Алмаз Медетканович

Бёлщмдщн начальниги

61-01-98

 

Орозалиева Назира Эдиловна

Башкы инспектор

61-01-98

 

Мамаева Мира Тургуналиевна

Башкы инспектор

61-01-98

 

Омурзакова Асель Исмаиловна

Улук инспектор

61-01-98

 

Исакова Бермет Эркиновна

Улук инспектор

61-04-68

 

 

 

 

 

Сейитбаева Орункан Тураровна

Инженер

(жашыруун              кызматтын инпектору)

61-24-23

 

Мусуралиева Марал Джетимишовна

Иш кагаздар жщргщзщщчщсщ

(ксерокопия)

61-07-39

 

 Турсунбекова Ажар

Шаменовна                          

Склад башчысы           

61-16-52

 

Пост № 1, 2                        

 

61-28-77

 

Максименко Олег

Валерьевич                         

Инженер

      111

 

 

 

 

 

«АйТи-Сервис» ММ

 

 

Юсупов Улукбек                       

 Турсунович                                                                      

Директор

51-01-24

 

«АйТи-Сервис»  Адистери

 

51-23-03