Мамлекеттик салык кызматынын Жалал-Абад облусу боюнча башкармалыгынын түзүмү

Мамлекеттик салык кызматынын Жалал-Абад облусунун Аксы району боюнча башкармалыгынын түзүмү Мамлекеттик салык кызматынын Жалал-Абад облусунун Ала-Бука району боюнча башкармалыгынын түзүмү Мамлекеттик салык кызматынын Жалал-Абад облусунун Базаркоргон району боюнча башкармалыгынын түзүмү Мамлекеттик салык кызматынын Жалал-Абад облусунун Жалал-Абад шаары боюнча башкармалыгынын түзүмү Мамлекеттик салык кызматынын Жалал-Абад облусунун Каракөл шаары боюнча башкармалыгынын түзүмү Мамлекеттик салык кызматынын Жалал-Абад облусунун Майлуу-Суу району боюнча башкармалыгынын түзүмү Мамлекеттик салык кызматынын Жалал-Абад облусунун Ноокен району боюнча башкармалыгынын түзүмү Мамлекеттик салык кызматынын Жалал-Абад облусунун Таш-Көмүр шаары боюнча башкармалыгынын түзүмү Мамлекеттик салык кызматынын Жалал-Абад облусунун Тогуз-Торо району боюнча башкармалыгынын түзүмү Мамлекеттик салык кызматынын Жалал-Абад облусунун Токтогул району боюнча башкармалыгынын түзүмү Мамлекеттик салык кызматынын Жалал-Абад облусунун Чаткал району боюнча башкармалыгынын түзүмү Мамлекеттик салык кызматынын Жалал-Абад облусунун Сузак району боюнча башкармалыгынын түзүмү