Реклама

.

Салык кызматы адистештирилген программалар боюнча ведомствонун кызматкерлерин окутуу боюнча билим берүү мекемелерин аныктады

25.04.2019

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык кызматы “Финансылык эсеп-1”, “Салыктар”,  “1-С: Бухгалтерия” - адистештирилген программалары боюнча ведомствонун кызматкерлерин окутуучу билим берүү мекемелерин тандоо жүргүздү.

Белгиленген талаптарга ылайык, комиссия тарабынан тандалган билим берүү мекемелеринин курамына төмөнкүлөр кирди:

  • - “Якобс-Тренинг” Окуу-консультациялык бизнес борбору” ЖЧК

  • - "Салык консультанттар палатасынын Окутуу борбору” билим берүү мекемеси

  • - "Бухгалтерлердин жана аудиторлордун бирикмеси" коомдук бирикмеси

  • - "Чүй аймактык өнүктүрүү жана окутуу борбору" коомдук бирикмеси

  • - "Кыргызстан түштүк аймагынын кесиптик бухгалтерлери" коомдук бирикмеси

Функционалдык милдеттерине салык төлөөчүлөрдүн даттанууларын кароо жана салыктык текшерүү жүргүзүү кирген МСКнын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн кызматкерлеринин квалификациялык талаптарына 2015-жылдан баштап, кесиптик билим берүүнүн деңгээлин ырастоо боюнча кошумча талаптар киргизилгендигин белгилей кетүү зарыл.

МСКнын басма-сөз кызматы

Все новости