Реклама

.

Салык кызматы таштандыларды ташып чыгаруу үчүн жыйымдарды, инфратүзүмдү өнүктүрүүгө жана күтүүгө чегерүүлөрдү башкарууну баштады

15.02.2019

Салык органдары 2019-жылдын 1-январынан тартып калктуу конуштардан (ишкерлик иш үчүн арналбаган турак жай курулмаларын кошпогондо) таштандыларды ташып чыгаруу үчүн жыйымдарды, жергиликтүү маанидеги инфратүзүмдү өнүктүрүүгө жана күтүүгө чегерүүлөрдү башкарууну баштады.

Бул функциялар Кыргыз Республикасынын 2019-жылдын 1-январынан тартып күчүнө кирген “Салыктык эмес кирешелер жөнүндө” кодексинин талаптарына ылайык Салык кызматына жүктөлгөн.

Алсак, Салык кызматы ишкердик иште пайдаланылбаган турак жай курулмаларынын ээси болуп саналган жеке жактарды кошпогондо, төлөөчүлөрдүн калктуу конуштардын таштандыларын ташып чыгаруу үчүн жыйым жана жергиликтүү маанидеги инфратүзүмдү өнүктүрүүгө жана күтүүгө чегерүүлөр боюнча милдеттенмелерди аткаруусун, аларга эсептелген жана төлөнгөн суммаларын контролдоого милдеттүү.

Салыктык эмес кирешелерди башкарууну өркүндөтүү максатында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 31-декабрындагы токтому менен Калктуу конуштардын аймактарынан таштандыларды ташып чыгаруу үчүн жыйым боюнча эсептөөлөрдүн жана Жергиликтүү маанидеги инфратүзүмдү өнүктүрүүгө жана күтүүгө чегерүүлөр боюнча отчеттун формалары, аларды толтуруу жана берүү тартиптери менен бекитилген. 

Калктуу конуштардын аймактарынан таштандыларды ташып чыгаруу үчүн жыйымды төлөөчүлөр Салыктык эмес кирешелер жөнүндө кодекстин 24-главасына ылайык эсептелүүчү жана төлөнүүчү, ташып чыгаруу үчүн төлөм боюнча эсепти толтуруп, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органы тарабынан белгиленген мөөнөттө салыктык жана/же эсептик каттоо жери боюнча салык органына берет.

Эсептөөлөр капиталдык жана/же убактылуу курулмалардын ээлери тарабынан берилет.

Жергиликтүү маанидеги инфратүзүмдү өнүктүрүүгө жана күтүүгө чегерүүлөрдү төлөөчүлөр Салыктык эмес кирешелер жөнүндө кодекстин 46-главасына ылайык эсептелүүчү жана төлөнүүчү, инфратүзүмдү өнүктүрүүгө жана күтүүгө чегерүүлөр боюнча отчетту толтуруп, отчеттук айдан кийинки айдын 20-күнүнө чейин салыктык жана/же эсептик каттоо жери боюнча салык органына берет.

Отчет пайдалуу кендерди катталган жерине карабастан иштетишкен (казып алышкан) жана пайдалуу кендердин табылган жери боюнча региондорду өнүктүрүү фонддоруна жана тиешелүү жергиликтүү бюджеттерге багыттоо үчүн республикалык бюджетке чегерүүлөрдү жүргүзүүчү жеке же юридикалык жактар, жеке ишкерлер тарабынан берилет.

Белгилей кетсек, салык органдары төлөөчүдөн салыктык эмес кирешелер боюнча документти берүүсүн талап кылууга укуктуу. Ошондой эле, алар төлөөчүлөргө милдеттенмелерин аткарууларына көмөк көрсөтүүгө жана отчеттордун формаларын толтуруу тартибин түшүндүрүп берүүгө милдеттүү.

МСКнын басма-сөз кызматы

Все новости