Реклама

.

2019-жылдан тартып транспортко болгон менчик укугун өткөрүп берүү салыкты кайра төлөө үчүн негиз болуп саналбайт

14.02.2019

2019-жылдан тартып эгерде, автоунаа каражаттын мурунку ээси тарабынан учурдагы жыл үчүн салык төлөнгөн болсо, анда унаанын кийинки ээси кыймылдуу мүлк салыгын төлөбөйт.

Кыргыз Республикасынын 2019-жылдын 4-февралындагы мыйзамына ылайык Салык кодексине толуктоо киргизилди. Анда “4-топтогу мүлк объектисине менчик укуктарын өткөрүп берүү – салык  төлөөчү тарабынан салыктын суммасы төлөнгөн шартта мүлк салыгын кайрадан төлөө үчүн негиз болуп саналбайт. 4-топтогу мүлк объектисине менчик укуктарын мамлекеттик каттоо же кайра каттоо учурунда, ошол жыл үчүн мүлк салыгы төлөнгөндүгү тууралуу документ берилет”.

Бул ченемдерди киргизүү салык төлөөчүлөр үчүн жагымдуу шарттарды түзүүгө багытталган.

Салык кодексинин эски редакциясы боюнча автоунаа каражаттын ээси Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленген мөөнөттө, ошондой эле, мүлк объектисине менчик укуктарды толук же жарым-жартылай өткөрүп берүүдө, тариздөө учурунда жаңы ээси тарабынан да ошол жылга салык төлөнгөн.

Эскерте кетсек, мыйзамга ылайык салык төлөөчүлөр жыл сайын унаа салыгын 1-сентябрга чейинки мөөнөттө төлөөгө милдеттүү.

МСКнын басма-сөз кызматы

Все новости