Реклама

.

Салык кызматынын төрагасы Дүйнөлүк банктын миссиясы менен кызматташуунун артыкчылыктуу аспектилерин талкуулады

25.06.2018

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик салык кызматынын төрагасы Теңизбек Абжапаров Наталья Билецкаянын жетекчилиги алдында Дүйнөлүк банктын миссиясы менен жолугушту.

Тараптар салыктык тескеп башкаруу жана салык саясат чөйрөсүндөгү кызматташтык маселелерин, Салык кызмат жана Дүйнөлүк банктын ортосундагы өз ара аракеттүүнүн абалын жана келечегин талкуулашты.

Ошондой эле, салыктык тескеп башкаруу тармагында Дүйнөлүк банктын техникалык жардамынын алкагында фискалдык органын реформалоо, анын ичинде “Салыктык тескеп-башкарууну модернизациялоо” долбоорун ишке ашыруу боюнча демилгелерге тиешелүү мындан ары иш маселелери талкууланды.

Дүйнөлүк банктын командасынын башчысы Н.Билецкая Мамлекеттик салык кызматынын башчысын орто мөөнөттүү келечекте салыктык тескеп-башкаруу чөйрөсүндө КР Өкмөтүнө эл аралык финансы уюму тарабынан көрсөтүлгөн жардам жөнүндө маалымат берди.

Белгиленгендей, 2016-жылы Салык кызматынын өтүнүчү боюнча Салыктык тескеп-башкарууну баалоонун диагностикалык каражатынын (ТАДАТ) жардамы менен салыктык тескеп башкаруу системасынын алсыз жана күчтүү жактарын аныктоо боюнча салык кызматынын ишине изилдөө жүргүзүлгөн, анын жыйынтыгы боюнча КР салыктык тескеп-башкаруунун натыйжалуулугун жогорулатууга түрткү берген ишмердүүлүктүн артыкчылыктуу багыттарын аныктоо менен салыктык тескеп башкарууда көйгөйлүү тараптарын жоюу боюнча сунуштар берилген.

“ТАДАТ жардамы менен эл аралдык практикага ылайык келбеген жана модернизациялоону талап кылган чөйрөлөр аныкталган. Алардын бири – тобокелдикти башкаруу. Бул чөйрөдө ишти сапаттуу өзгөртүү үчүн бир нече каражаттарды, анын ичинде техникалык жардамды, бардык бизнес-процесстерин жана IТ-системасын модернизациялоону, кызматкерлерди жаңы методдорго окутууну жана долбоорду даярдоо үчүн грантты пайдалануу зарыл”, – деди Н. Билецкая.

Изилдеп чыккандан кийин Дүйнөлүк банктын финансылык колдоосу менен долбоордун форматында сунуштарды ишке ашыруу мүмкүнчүлүгү жөнүндө маселе каралып чыкты.

“Салыктык теске- башкарууну модернизациялоо” долбоору салык кызматынын ишинин негизги чөйрөлөрүндө, анын ичинде салыктык тескеп башкарууну оптималдаштыруу жана автоматташтыруу, салык төлөөчүлөр үчүн тейлөө, электрондук кызматтардын системасын киргизүү, өлкөдө бизнес жүргүзүү үчүн жагымдуу шарттарды түзүү үчүн чараларды ишке ашырууну көздөйт.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө көрсөтүлгөн, салыктык тескеп-башкарууну өркүндөтүү боюнча техникалык жардамы үчүн Дүйнөлүк банкка ыраазычылык билдирип, Мамлекеттик салык кызматынын төрагасы Теңизбек Абжапаров салык чөйрөсүндө бар болгон көйгөйлөрдү эсепке алуу менен долбоорду ишке ашыруу боюнча өз сунуштарын айтты.

Ал белгилегендей, долбоорду ишке ашыруу зарыл, анткени салык кызматынын ишинин көптөгөн аймактарында дагы эле коррупциялык тобокелдиктер бар.

Көптөгөн аймактык салык органдарында “Бирдиктүү терезе” иштейт, нак эмес төлөмдөрдү кабыл алуу, электрондук отчеттуулукту кабал алуу боюнча кызматтар өнүгүүдө, алар салыкчылар менен салык төлөөчүлөрдүн ортосундагы түздөн-түз байланышты кыскартууга багытталган. Бирок, салык системасы андан аркы модернизациялоого жана реформалоого муктаж. Мисалы, азырынча кээ бир райондук салык органдарында “Бирдиктүү терезе” жок, демек азырынча салык төлөөчүнүн салык органдары менен түздөн-түз байланышы сакталып калууда. Электрондук отчетторду кабыл алууну камсыз кылуучу бир катар программалар техникалык толуктап иштеп чыгууга муктаж.

Ошондой эле, башчынын айтымы боюнча көчмө, камералдык, пландан тышкары текшерүү жүргүзүүдө коррупциялык тобокелдиктер бар. Ошондуктан аудиттин заманбап ыкмалары менен иштөөгө кызматкерлерди окутуу зарылдыгы бар. Салык төлөөчүлөрдүн 50% кем эмесин электрондук отчеттуулукка өткөрүү маселеси артыкчылыктуу болуп саналат, бүгүнкү күндө 10% гана колдонот, ал эми калгандары салык отчетторун кагаз түрүндө берүүнү улантууда.

Жолугушууну жыйынтыктап жатып тараптар кийинки жолугушууну Мамлекеттик салык кызматынын жооптуу кызматкерлеринин катышуусу менен видеоконференция форматында өткөрүүгө жана конкреттүү маселелерди, сунуштарды талкулоого макулдашты.

МСкнын басма-сөз кызматы


1125-04

1125-02

1125-03

Все новости