Отчеттун
формасы
Аталышы         Отчетту
толтуруунун тартиби


Кыргыз Республикасындагы киреше (пайыздын) булагынан кармалган салыктын суммасы жөнүндө отчеттун формасы (FORM STI – 059)