Бөлүмүндө тез издөө
Отчеттун
формасы
Аталышы         Отчетту
толтуруу тартиби

Кошумча нарк салыгы боюнча отчет жана отчетту толтуруу жана берүү тартиби